O Zakonu

Vladavina prava temelj je individualne slobode

Zakon je zajednički blog grupe ljudi čiji se svjetonazor zasniva na ideji o jakom i slobodnom čovjeku te koja se zalaže za fleksibilnu i učinkovitu državu i za dobrovoljnu zajednicu ljudi jednakih pred zakonom. Grupa ljudi iza ovog bloga smatra da svaki pojedinac ima neotuđiva osobna prava, kao što su sloboda govora, religijska sloboda, pravo na privatnost, priziv savjesti, pravo na tjelesni integritet, pravo na samoobranu i pravo na okupljanje. Naš je cilj doprijeti do svih ljudi koji smatraju da pojedinci svojom aktivnošću i međusobnom suradnjom grade društvo, dok je uloga države da služi svojim građanima kao administracija, a ne da nad njima vlada. Zbog toga država mora što je manje moguće intervenirati u procese slobodnog tržišta i općenito imati ograničene ovlasti nad životima svojih građana.

Zakon je nastao kao odgovor na stanje državnih aparata u Republici Hrvatskoj i drugim državama bivše Jugoslavije i kao reakcija na populističke pokrete koji su se pojavili u segmentima našega društva koji zagovaraju dodatni rast državne intervencije u društvo i koji bi time doveli do još većeg kaosa, siromaštva, osjećaja beznađa i eventualnog kraha sustava. Smatramo da je naša dužnost zagovarati cjelovita rješenja koja imaju etička i znanstvena uporišta i koja su druga društva učinila uspješnijim i bogatijim od naših, pokretati rasprave o ekonomskim i društvenim rješenjima za koja smatramo da su primjenjiva za sadašnje vrijeme i aktualne probleme te širiti i jačati krug ljudi koji kroz civilizirani razgovor i argumentiranu raspravu žele državu učiniti manjom i efikasnijom, pojedinca jačim i samostalnijim, a društvo slobodnijim.

Zakon je nastao i kao odgovor na nemogućnost objektivnog dobivanja informacija. Kao i u Zapadnom svijetu, masovni mediji u Republici Hrvatskoj i drugim državama bivše Jugoslavije su postali ideološki obojena mašinerija koja aktivno oblikuje mišljenja umjesto da budu servis širenja objektivnih informacija, mašinerija koja prenosi emocije umjesto informacija, sustav u kojem napreduju podobni, a ne sposobni. Istraživačko novinarstvo na našim prostorima je mrtvo, sve što je ostalo od novinarstva je “copy-paste” novinarstvo. Zakon se takvoj pojavi oštro suprotstavlja.

Američki novinar Andrew Breitbart smatrao je da se politika nalazi nizvodno od kulture i da je diskusiju o ideološkim pitanjima prekasno voditi u trenutku kada dođu izbori ili referendumi. Osim svih vrsta masovnih medija, mišljenja oblikuju i akademska zajednica, kulturna scena i javne osobe u gotovo svim djelatnostima. Zakon želi pokrenuti raspravu o ideološkim pitanjima koja smatramo važnim, a koja su tim krugovima “suviše kontroverzna”, “već odlučena”, “neaktualna” ili na neki drugi način nedobrodošla.

Moramo naglasiti da Zakon nije ni politička stranka ni neprofitna organizacija. Zakon nema razgranatu hijerarhiju sa svojim šefovima, tajnicama, zaslužnicima i dužnicima. Zakon je pokret i platforma grupe ljudi koja artikulira mišljenja, ideje i prijedloge u duhu klasičnog liberalizma, libertarijanizma i ekonomskog konzervativizma.

Ideološki temelji

Zakon je, iznad svega, glasan i beskompromisan u svojim stavovima. Grupa ljudi koja stoji iza zakona ima različite poglede na svijet, ali slaže se u ideloškim temeljima. Zakon je izgrađen na dvanaest stupova od kojih u niti jedno vrijeme i u niti jednim okolnostima nećemo odustati niti milimetra. Idućih dvanaest točaka ideološka su osnova pokreta i svatko tko se slaže s tom ideološkom osnovom je dobrodošao.

 1. Državni aparat mora biti smanjen i njegove ovlasti moraju biti ograničene na zaštitu individualne slobode i privatnog vlasništva.
 2. Državni budžet mora biti balansiran i racionalan.
 3. Država ne smije poslovati u deficitu.
 4. Programi državnog spašavanja (“bailout”) te državni poticaji bilo koje vrste bilo kojim subjektima su ilegalni.
 5. Svaki oblik poreznog opterećenja mora biti uvelike smanjen, a pravila oporezivanja moraju biti pojednostavljena.
 6. Lokalna samouprava mora biti okrupnjena i ojačana, županijski centri okrupnjeni i racionalizirani, a ovlasti centralnog državnog aparata moraju biti prenesene na jedinice lokalne samouprave.
 7. Ortački (rođački, “crony”) kapitalizam i drugi oblici korupcije moraju nestati.
 8. Svaki pojedinac je jednak pred zakonom, bez obzira na pripadnost pojedinim društvenim grupama, a svaki oblik diskriminacije, kako pozitivne, tako i negativne, je nedopustiv.
 9. Državni aparat u svakom trenutku mora biti ideološki neutralan, bez obzira na aktualnu strukturu državne uprave.
 10. Religijska sloboda i sloboda od religije mora biti zakonom zajamčena i sustavno provođena.
 11. Država mora imati malu, profesionalnu i učinkovitu, u svakom trenutku borbeno spremnu vojsku.
 12. Ilegalni imigranti nemaju građanska prava i svi pokušaji ilegalne imigracije moraju biti spriječeni od strane državnog aparata; legalni imigranti koji poštuju individualne slobode i domicilnu kulturu te žele živjeti od svoga rada u svakom su trenutku dobrodošli.